Vše o PC

Odpočet

<script LANGUAGE="VBScript">
str = DateDiff( "d", Date, #den - měsíc# )
MsgBox("Zbývá " & str & " do jakého dne")</script>